ubezpieczenia czestochowa

Program inwestycyjno rentowy

Program inwestycyjno rentowy (tzw. trzeci filar)  jest dobrowolną formą zabezpieczenia swojej „złotej przyszłości”. Jest to filar, emerytalny który w założeniu ma umożliwić godne życie po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej, nie obniżając przy tym ich standardu życia, będąc jednocześnie polisą na życie. Właśnie dlatego, każdy z nas powinien poważnie zastanowić się nad założeniem polisy inwestycyjnej rentowej, która .. czytaj wiecej

Wypowiedzenie umowy OC

Często zapominamy o konieczności wypowiedzenia umowy OC w przypadku gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że wypowiedzenie ubezpieczenia OC trzeba dostarczyć pisemnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, najpóźniej na dzień przed końcem polisy. Dlatego wysyłając wypowiedzenie pocztą musimy to zrobić odpowiednio wcześniej. Jeżeli nasze wypowiedzenie wpłynie w dzień zakończenia okresu ubezpieczeniowego lub później, polisa zostaję automatycznie przedłużona .. czytaj wiecej

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto je omówić jeszcze przed podpisaniem polisy i rozwiać wszelkie wątpliwości.   Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią tzw. wzór umowny, który definiuje pojęcia ubezpieczeniowe oraz określa zasady działania danego ubezpieczenia. Ogólne warunki mają zastosowanie od momentu ich wejścia w życie i .. czytaj wiecej

Terminy ubezpieczeniowe – Franszyza

Ponieważ termin „Franszyza” często pojawia się w warunkach ubezpieczenia, wyjaśnimy czym jest franszyza i jakie rodzaje franszyzy możemy rozróżnić. Franszyza nazywana inaczej klauzulą umowną jest to postanowienie umowy ubezpieczenia które przenosi na ubezpieczającego część poniesionej szkody. Rozróżniamy następujące franszyzy: integralna (inaczej warunkowa) jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie .. czytaj wiecej

Blog ubezpieczeniowy

Witamy na naszym Blogu firmowym. Dowiesz się tu wiecej na temat nowości z zakresu ubezpieczeń. Będziemy tu umieszczać ciekawe produtky pojawiające się na rynku, praktyczne wskazówki pomagające przy wyborze ubezpieczenia oraz atrakcyjne promocje.

Nowe oblicze – Multiagencja Ubezpieczeniowa BAZA

Wraz z prężnym rozwojem firmy postanowiliśmy udostępnić dla Państwa nową stronę internetową Multiagencji Ubezpieczeniowej BAZA. W celu ciągłego doskonalenia naszych usług, prosimy o przesyłanie wszelkich uwag nt. działania agencji oraz strony internetowej.