OC działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Przykładowe ryzyka które mogą zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC działalności gospodarczej:
– ubezpieczenie OC deliktowa (za szkody wyrządzone osobom trzecim)
– ubezpieczenie OC kontraktowa (za szkody wynikające z nienależytego wykonania kontraktu/zobowiązania lub jego niewykonania
– ubezpieczenie OC pracodawcy
– ubezpieczenie OC za produkt w kraju i w eksporcie
– ubezpieczenie OC menadżerów i członków zarządu
– ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
Szczegółowe warunki ubezpieczenia różnią się w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z naszym agentem w celu doboru najlepszej oferty.

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

34 325 18 75
34 325 81 03
519 465 701
519 465 703

Napisz do nas

agencja@viabaza.pl

Zobacz również