Ubezpieczenie firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej ma na celu osiąganie zysku, lecz nie można pominąć ważnej kwestii ryzyka, które towarzyszy działalności zarobkowej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz zabezpieczyć swój biznes przed zagrożeniem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, decydując się na ubezpieczenie firmy. Aby polisa ubezpieczeniowa zapewniała Twojej firmie należyte bezpieczeństwo, warto dopilnować, by została ona rozszerzona o klauzule umowne, które dostosują zakres ochrony ubezpieczeniowej do specyfiki Twojej działalności. Nasi doświadczeni doradcy pomogą wybrać najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia dla Twojego biznesu. W ofercie mamy produkty wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych, dzięki temu dopasowanie polisy do potrzeb Twojej firmy nie będzie dla nas problemem. Jeśli w porę zdecydujesz się na ubezpieczenie mienia firmy, uzyskasz od ubezpieczyciela środki finansowe na pokrycie skutków nieprzewidzianych szkód w majątku Twojego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie firmy od pożaru i kradzieży

Już dzisiaj pomyśl o ubezpieczeniu firmy od pożaru i kradzieży. Nie pozwól na to, by nieprzewidziane zdarzenia zniweczyły lata Twojej ciężkiej pracy. Ubezpieczając przedsiębiorstwo, warto objąć ochroną nie tylko gołe mury, jak ma to miejsce w podstawowym wariancie polisy, ale również wyposażenie i urządzenia firmowe oraz dodatkowe obiekty. Ubezpieczenie mienia firmy od ognia i innych zdarzeń losowych zrekompensuje szkody, powstałe w następstwie pożaru oraz innych, nieprzewidzianych przypadków, np. opadów, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi. Jako przedsiębiorca, jesteś odpowiedzialny za mienie firmy, którą zarządzasz, a w niektórych przypadkach, również za mienie osobiste Twoich pracowników. Kradzież z włamaniem lub rabunek może narazić majątek Twojej firmy na spore straty. Ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży zabezpieczy Twoje przedsiębiorstwo przed stratami, wywołanymi przez sprawcę zdarzenia. Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia firmy nie musi wiązać się z przestojem lub fiaskiem finansowym Twojego biznesu, jeśli jej mienie zostało w porę ubezpieczone. Odwiedź nas i zapytaj naszych doradców o dostępne oferty polisy. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w siedzibie naszej firmy w Częstochowie.