Ubezpieczenie maszyn i floty pojazdów

Warto pamiętać również o narzędziach pracy. Ubezpieczenie maszyn oraz floty pojazdów daje Ci pewność, że urządzenia, dzięki którym realizujesz działalność przedsiębiorstwa i zarabiasz pieniądze, są pod dobrą ochroną. Samochody firmowe ulegają intensywnej eksploatacji, dlatego podczas ich użytkowania wzrasta czynnik ryzyka na drodze – ubezpieczenie OC floty pojazdów to korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy, które pozwoli Ci w oszczędny sposób objąć ochroną ubezpieczeniową większą liczbę samochodów służbowych. Ale to nie jedyna opcja korzyści: dodatkowo możesz wybrać ubezpieczenie AC floty, które uwolni Twoją firmę od odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu służbowego, jeśli doszło do niego z winy kierującego. Assistance floty to ubezpieczenie, które oferuje dodatkowe świadczenia w razie awarii samochodu firmowego, m.in.: holowanie pojazdu czy samochód zastępczy. Flotę samochodową można ubezpieczyć na wiele sposobów. Warto rozważyć wszystkie możliwości, które oferuje ubezpieczyciel, gdyż ubezpieczenie floty jest bardziej opłacalne finansowo niż polisa, zawierana na każdy samochód osobno. Nasi pracownicy przedstawią Ci najkorzystniejsze sposoby ubezpieczenia floty pojazdów. Odwiedź nas w siedzibie firmy w Częstochowie lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Przekonaj się jak korzystnie możesz ubezpieczyć swoje samochody firmowe.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Polisą ubezpieczeniową możesz objąć ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń w trakcie ich eksploatacji i postoju oraz konserwacji, remontów i napraw. Ubezpieczyć można również montaż i demontaż maszyn. Jeśli do uszkodzenia maszyny dojdzie w wyniku błędów projektowych lub konstrukcyjnych, które powstały po stronie producenta, ubezpieczyciel również może przejąć na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą. Warto wiedzieć, że ubezpieczyć można te maszyny i urządzenia, które są własnością przedsiębiorcy, ale również takie, które znajdują się w jego posiadaniu lub pod jego nadzorem. Jeśli maszyny ulegną awarii lub wypadkowi, szybko dostaniesz wsparcie w postaci świadczenia, które pozwoli Ci pokryć koszty ewentualnych napraw, czy dołożyć do zakupu nowych urządzeń. Jeśli więc rozważasz ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń lub ubezpieczenie floty pojazdów, skontaktuj się z nami – nasi pracownicy czekają na Ciebie w siedzibie naszej firmy w Częstochowie. Zapewniamy, że szybko i sprawnie znajdziemy rozwiązanie, które najlepiej sprosta potrzebom Twojego biznesu.

Ubezpieczenia środków trwałych i mienia firmy

Warto pomyśleć również o ubezpieczeniu środków trwałych oraz mienia firmy. Definicja tych pierwszych nie jest w pełni precyzyjna, należy jednak wspomnieć, że środkiem trwałym może być zarówno maszyna i środek transportu, jak i budowle, budynki i lokale, które stanowią odrębną własność. Do ewidencji środków trwałych można także wciągnąć popularne urządzenia biurowe, by wspomnieć komputery, skanery, czy kopiarki. Wśród specjalistów zdarzają się spory, czy konkretna rzecz jest środkiem trwałym, czy elementem wyposażenia. Ciebie jednak powinno interesować głównie to, że bez względu na kwalifikacje, majątek Twojej firmy jest dobrze chroniony.

Ubezpieczenie mienia firmy może również obejmować środki obrotowe, maszyny i urządzenia, a także oprogramowanie firmowe i dane gromadzone w systemach informatycznych. Majątek Twojej firmy może zostać narażony, na skutek wyrządzenia szkody osobie trzeciej, w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich może uchronić Twoją firmę ubezpieczenie oc firmy. Jeśli zastanawiasz się jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej mienia firmowego jest dla Ciebie najkorzystniejszy, odwiedź naszą siedzibę w Częstochowie – przedstawimy Ci najkorzystniejsze oferty, które pomogą uchronić mienie Twojej firmy przed ryzykiem i zapewnią płynność finansową Twojego biznesu.