Program inwestycyjno rentowy (tzw. trzeci filar)  jest dobrowolną formą zabezpieczenia swojej „złotej przyszłości”. Jest to filar, emerytalny który w założeniu ma umożliwić godne życie po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej, nie obniżając przy tym ich standardu życia, będąc jednocześnie polisą na życie. Właśnie dlatego, każdy z nas powinien poważnie zastanowić się nad założeniem polisy inwestycyjnej rentowej, która stanie się gwarantem bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej w chwilach gdy nie będziemy w stanie pracować. Świadczenia jakie będziemy otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartego Funduszu Emerytalnego będą znacznie niższe, niż wysokość zarobków, które uzyskiwaliśmy w trakcie naszej kariery zawodowej. Większości z nas marzy się aby w okresie ?złotego wieku? podróżować, wypoczywać i korzystać z uroków życia, na które wcześniej nie było czasu.  Powinniśmy pamiętać o tym, że to tylko i wyłącznie od nas zależy, jak wiele środków, będziemy mieli do dyspozycji – im wcześniej zaczniemy inwestować w naszą przyszłość i odkładać środki , tym szersze perspektywy otwierają się przed nami i naszymi bliskimi.

Czym wcześniej zaczniemy odkładać pieniądze tym mniejsza będzie miesięczna wpłata, żeby uzyskać taki sam kapitał w wieku emerytalnym.

 

Oto zalety programów inwestycyjno – rentowych:

  • decydujesz o wielkości kwot, które chcesz inwestować na poczet swojej renty,
  • decydujesz o tym, czy zainwestować jednorazowo, czy wpłacać składkę regularną,
  • decydujesz jak długo pomnażać swoje oszczędności,
  • wybierasz jedną ze strategii inwestycyjnych w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
  • osobiście kształtujesz swoją przyszłość finansową!
  • możesz zamienić część lub całość swoich oszczędności na rentę,
  • możesz to uczynić w dowolnym momencie,
  • twoja renta może być wypłacana okresowo lub dożywotnio,
  • Twoja renta nie jest opodatkowana podatkiem Belki,
  • Twoja renta może być wypłacona natychmiast lub po dowolnie określonym czasie.