Ubezpieczenie to produkt finansowy, który łatwo dostosujemy do naszych potrzeb. W przypadku prowadzenia firmy, zabezpieczenie interesów pracowników, klientów, oraz ubezpieczenie mienia jest dziś niezbędne. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również ubezpieczenie towarów w transporcie. Pozwala nam spokojnie realizować zamówione usługi.

Ubezpieczenie CARGO w transporcie cieszy się coraz większą popularnością. Agencje ubezpieczeniowe proponują polisy dostosowane do naszych oczekiwań i potrzeb, a jak wiadomo, branża transportowa jest branżą wymagającą. Narażona jest na wiele czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na realizowane przez firmę usługi. Ubezpieczenie towarów staje się niezbędne dla świadczenia wysokiej jakości i bezpiecznych usług. Korzystają z niego również sami producenci i dostawcy towarów. Na czym polega takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie CARGO, czyli co dokładnie

Branża transportowa dzięki dynamicznemu rozwojowi wymaga nowych form zabezpieczenia ludzi, maszyn i ładunku. Ten ostatni punkt doczekał się ubezpieczenia CARGO, którego zadaniem jest zapewnienie finansowej rekompensaty w przypadku powstania szkody w przewożonym towarze. Może się zdarzyć, że samochód ciężarowy ulegnie wypadkowi w efekcie, którego część lub cały ładunek zostanie uszkodzony, lub zniszczony. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe inaczej definiują to, co podlega takiemu ubezpieczeniu oraz na jakich zasadach, proponują, więc różne polisy. Dlatego szukając najlepszego dla siebie rozwiązania, warto porozmawiać z doświadczonym agentem ubezpieczeniowym. Przeanalizuje on dostępne na rynku oferty i wskaże, które najlepiej będą odpowiadać naszym potrzebom i preferencjom. Podstawowe założenia tego rodzaju ubezpieczenia mówią, że ochronie podlega mienie w transporcie krajowym i międzynarodowym. Dotyczy transportu lądowego, kolejowego, lotniczego i morskiego. Niezależnie od tego, czy sami wieziemy ładunek, jako jego producenci, czy korzystamy z przewoźnika. Swym zakresem obejmuje wszystkie niezbędne kroki od załadunku produktów, przez przeładunek lub ewentualne składowanie podczas przewozu po rozładunek w miejscu docelowym. Zazwyczaj nie ma też znaczenia, czy przewożony ładunek jest nowy, czy używany. Niektóre towarzystwa wykluczają z tego ubezpieczenia żywe zwierzęta czy dzieła sztuki.

Co nam daje ubezpieczenie CARGO?

Tego rodzaju ubezpieczenie kierowane jest do producentów, handlowców i firm transportowych, jako uzupełnienie OC przewoźnika. To produkt dla wszystkich firm, które wysyłają lub sprowadzają różnego rodzaju ładunki, więc ich korzyści nieco się od siebie różnią. Ubezpieczenie CARGO chroni ładunek podczas przewozu przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych (huragan, pożar, uderzenie pioruna, deszcz, osunięcie się ziemi, lawina), rozbojem, kradzieżą (zarówno samego ładunku, jak i pojazdu, który go przewoził), uszkodzeniami powstałymi w wyniku działania człowieka (podczas załadunku, rozładunku, w wyniku rozboju), lub podczas wypadków (wysypanie, wylanie ładunku). Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, ale pozwala zagwarantować ochronę mienia podczas jego przewozu i uzyskanie rekompensaty finansowej w wyżej wymienionych sytuacjach. Sami możemy zdecydować o zakresie polisy, co wpłynie na jej ostateczny koszt. To wygodny sposób na zagwarantowanie spokoju i komfortu realizowanych usług przewozowych.