Pożar w firmie jest taką samą tragedią, jak w budynku mieszkalnym. Co prawda, nie tracimy dachu nad głową, ale możemy ponieść ogromne straty, co często prowadzi do likwidacji działalności. Wszystko zależy od rodzaju działalności. Jeśli spłonie biurowiec, straty nie są tak kolosalne, jak w przypadku zakładu produkcyjnego. Mamy tu dział produkcji, magazyny, oraz inne pomieszczenia. Ogień jest bardzo niebezpieczny, ponieważ potrafi strawić wszystko. Może swoim zasięgiem objąć wszystkie budynki stojące obok siebie, a nawet samochody na zewnątrz. Zanim przyjedzie Straż Pożarna i zacznie gasić pożar, upłynie trochę czasu. Może się okazać, że praktycznie nie ma co ratować, bo ogień zajął całe mienie firmy. Dlatego niezwykle istotne jest właściwe zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie jest dobrowolne, ale niezbędne. Nie ma żadnego, ale, po prostu firma musi je mieć, by w razie zdarzenia, otrzymać odszkodowanie. Przedsiębiorca, zwracając się do firmy Baza Ubezpieczenia, powinien szczegółowo przeanalizować zapisy znajdujące się w polisie i wybrać najlepszą opcję, do profilu swojej działalności.

Ubezpieczenie dla firmy od ognia.

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą ryzyko. Nie chodzi tylko o rozwój i osiąganie zysków, ale o zabezpieczenie firmy od ich utraty. Temu właśnie służą ubezpieczenia. Nie wszyscy wiedzą, że przedsiębiorstwo można ubezpieczyć np. od utraty płynności finansowej, przestojów w działalności, ochrona zespołu pracowników, sprzętu i narzędzi, zgromadzonego majątku firmowego itp. Powinniśmy zapoznać się z pakietami ubezpieczeniowymi. Dla firm jest wiele propozycji, które gwarantują wypłatę odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych. Podstawowymi, dobrowolnymi polisami są: od ognia i kradzieży. Zawsze należy wybrać najkorzystniejszy wariant, żeby być spokojnym o bezpieczeństwo i zająć się rozwijaniem biznesu. Nie można prowadzić biznesu, obawiając się tego, że któregoś dnia, można ponieść straty, nie do odrobienia przez wiele lat. Najważniejsze ubezpieczenie jest od ognia, ponieważ wystarczy zwarcie sieci elektrycznej, by ogień zajął budynek oraz majątek ruchomy wraz z dokumentacją. Tylko lekkomyślny przedsiębiorca może sobie pozwolić na niezabezpieczenie firmy. Warto spotkać się z doradcą ubezpieczeniowym i zapoznać się z ofertą firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie mienia firmy od ognia i innych zdarzeń losowych zrekompensuje szkody, powstałe w następstwie pożaru oraz innych, nieprzewidzianych przypadków, np. opadów, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi.

Staranie o odszkodowanie.

Szkodę musimy jak najszybciej zgłosić do Ubezpieczyciela. Musimy pamiętać, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe daje termin jedynie kilku dni. Czytajmy warunki w polisie. Dobrze trzymać dokumenty ubezpieczeniowe w innym miejscu, by w razie pożaru, ogień ich nie strawił. Musimy oczywiście udokumentować zdarzenie, czyli po pożarze zrobić zdjęcia. Dobrze, gdy mamy świadków pożaru. Po zgłoszeniu szkody przekazaniu informacji firmie ubezpieczeniowej zostaną przeprowadzone oględziny miejsca, przez likwidatora szkód, który ustala skalę strat i dokonuje wyceny poniesionych strat. Powinniśmy dysponować dokumentacją, taką jak: rachunki, faktury potwierdzające wartość utraconych rzeczy, raport policji i straży pożarnej. Podczas oględzin powinniśmy posiadać wszelką dokumentację. Z pewnością firma ubezpieczeniowa zażąda on nas aktu własności nieruchomości, która została uszkodzona i polisę ubezpieczeniową, z opłaconymi składkami. Jeśli uległa zniszczeniu, ponieważ nie zdążyliśmy jej zabezpieczyć, możemy zażądać wydania jej kopii. Dlatego tak ważne jest, by przy sporządzaniu umowy ubezpieczenia, nie zaniżać wartości majątku.