Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firmy – OC

Prowadzenie działalności gospodarczej, o czym doskonale wiesz, wiąże się z podejmowaniem licznych ryzyk. Niektóre z nich są w pełni uświadomione, jak choćby ryzyko przeinwestowania, inne natomiast zdają się umykać wyobraźni przedsiębiorców. To właśnie w wypadku tych drugich sprawdza się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firmy, czyli OC. Polisa ta może ochronić Cię przed konsekwencjami nieumyślnych szkód, jakie wyrządzisz osobom trzecim. OC firmy przyda się zatem, gdy dopuścisz się szkody na ruchomości lub nieruchomości, ale też, gdy będzie ona następstwem wypadku przy pracy. Polisa ochroni Cię także przed kosztami szkód powstałych w wyniku awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz grzewczej. To jednak nie wszystko. Dzięki działaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa będziesz również chroniony przed przykrymi konsekwencjami szkód na środowisku naturalnym czy tych, które spowoduje produkt wprowadzony przez Ciebie na rynek. OC firmy chroni też przed kosztami szkód wyrządzonych przez podwykonawców oraz uszczerbków, do których może dojść podczas prowadzenia prac budowlanych oraz montażowych.

Jeśli zastanawiasz się jakie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa powinieneś wybrać w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, skontaktuj się z naszymi doradcami. Wieloletnia współpraca z podmiotami reprezentującymi różnorodne gałęzie nowoczesnej gospodarki sprawia, że jesteśmy w stanie skutecznie doradzić zakres ubezpieczenia OC dla firm dopasowany do specyfiki branży, w której działasz.

Ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Roszczenie z tytułu odpowiedzialności za szkody, wyrządzone w związku z prowadzeniem firmy, może być egzekwowane, pod pewnymi wyjątkami, z całego Twojego majątku – nie tylko z majątku przedsiębiorstwa. Tym bardziej warto skorzystać z ochrony w postaci ubezpieczenia OC jednoosobowej działalności gospodarczej, którą można rozszerzyć o dodatkowe klauzule umowne, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie firmy pozwala zachować płynność finansową przedsiębiorstwa, na wypadek wystąpienia zdarzenia, objętego polisą ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku małych, jednoosobowych biznesów, których kapitał może nie wystarczyć na pokrycie ewentualnych roszczeń osób trzecich, spowodowanych działaniem przedsiębiorcy.