Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firmy – OC

Prowadzenie działalności gospodarczej, o czym doskonale wiesz, wiąże się z podejmowaniem licznych ryzyk. Niektóre z nich są w pełni uświadomione, jak choćby ryzyko przeinwestowania, inne natomiast zdają się umykać wyobraźni przedsiębiorców. To właśnie w wypadku tych drugich sprawdza się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firmy, czyli OC. Polisa ta może ochronić Cię przed konsekwencjami nieumyślnych szkód, jakie wyrządzisz osobom trzecim. OC firmy przyda się zatem, gdy dopuścisz się szkody na ruchomości lub nieruchomości, ale też, gdy będzie ona następstwem wypadku przy pracy. Polisa ochroni Cię także przed kosztami szkód powstałych w wyniku awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz grzewczej. To jednak nie wszystko. Dzięki działaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa będziesz również chroniony przed przykrymi konsekwencjami szkód na środowisku naturalnym, czy tych, które spowoduje produkt wprowadzony przez Ciebie na rynek. OC firmy chroni też przed kosztami szkód wyrządzonych przez podwykonawców oraz uszczerbków, do których może dojść podczas prowadzenia prac budowlanych oraz montażowych.

Ubezpieczenie OC członków zarządu oraz władz spółki kapitałowej

Jeśli odpowiedzialność za funkcjonowanie przedsiębiorstwa spoczywa na Twoich barkach, mamy rozwiązanie, które pozwoli Ci poczuć się bezpieczniej. Ubezpieczenie OC członków zarządu oraz władz spółki kapitałowej to instrument dający zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami złych decyzji. W zależności od wariantu oraz stopnia złożoności, może to być polisa chroniąca nie tylko obecnych, ale też byłych oraz przyszłych członków zarządu. Ponadto zakres ochrony może zostać rozszerzony również na menedżerów, prokurentów i pełnomocników ogólnych. Warto pamiętać, że OC dla członków zarządu oraz władz spółek kapitałowych chroni nie tylko w zakresie prawa cywilnego, ale może stanowić zabezpieczenie również w sytuacjach o charakterze prawnokarnym oraz karnoskarbowym.