Ubezpieczenia – Multiagencja Częstochowa

Zajmujemy się organizacją ochrony dla każdego rodzaju ryzyka, a w skład możliwości ochrony ubezpieczeniowej wchodzą m.in.:

Ubezpieczenia komunikacyjne
– OC (obowiązkowe)
– Auto Casco
– następstwa nieszczęśliwych wypadków
– inne

Ubezpieczenia majątkowe:
– od ognia i innych żywiołów
– od kradzieży z włamaniem i rabunku
– sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
– mienia w transporcie krajowym i zagranicznym CARGO
– mienia osób fizycznych (np. mieszkania, domy)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
– OC deliktowa (za szkody wyrządzone osobom trzecim)
– OC kontraktowa (za szkody wynikające z nienależytego wykonania kontraktu/zobowiązania lub jego niewykonania
– OC pracodawcy
– OC za produkt w kraju i w eksporcie
– OC menadżerów i członków zarządu
– OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia finansowe:
– gwarancje wadialne, dobrego wykonania usług lub celne
– ubezpieczenie należności krajowych lub zagranicznych (tzw. kredytu kupieckiego)

Ubezpieczenia życiowe, życiowo-emerytalne

Działamy na terenie Częstochowy i całego kraju.
Przedstawione powyżej tematy dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej są przykładami jedynie części zakresu odpowiedzialności i związanego z tym ryzyka, które towarzyszy nam każdego dnia.Proszę pamiętać, że możecie Państwo ubezpieczyć się od każdego ryzyka, a my pomożemy Wam zrobić to na najlepszych warunkach.