Ubezpieczenia – Multiagencja Częstochowa

Zajmujemy się organizacją ochrony dla każdego rodzaju ryzyka, a w skład możliwości ochrony ubezpieczeniowej wchodzą m.in.:

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC (obowiązkowe)
 • Auto Casco
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • inne

Ubezpieczenia majątkowe:

 • od ognia i innych żywiołów
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
 • mienia w transporcie krajowym i zagranicznym CARGO
 • mienia osób fizycznych (np. mieszkania, domy)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

 • OC deliktowa (za szkody wyrządzone osobom trzecim)
 • OC kontraktowa (za szkody wynikające z nienależytego wykonania kontraktu/zobowiązania lub jego niewykonania
 • OC pracodawcy
 • OC za produkt w kraju i w eksporcie
 • OC menadżerów i członków zarządu
 • OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia finansowe:

 • gwarancje wadialne, dobrego wykonania usług lub celne
 • ubezpieczenie należności krajowych lub zagranicznych (tzw. kredytu kupieckiego)

Ubezpieczenia życiowe, życiowo-emerytalne

Działamy na terenie Częstochowy i całego kraju.

Przedstawione powyżej tematy dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej są przykładami jedynie części zakresu odpowiedzialności i związanego z tym ryzyka, które towarzyszy nam każdego dnia.Proszę pamiętać, że możecie Państwo ubezpieczyć się od każdego ryzyka, a my pomożemy Wam zrobić to na najlepszych warunkach.