Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej. Warunki ubezpieczenia OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku, dlatego też zakres ubezpieczenia OC jest taki sam we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych.
Po zapoznaniu się z ustawą mogłoby się wydawać że najlepszym wyborem będzie najtańsza oferta na ubezpieczenie OC. Nie należy jednak zapominać, że w cenie ubezpieczenia OC towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują dodatkowe pakiety assistance czy zniżki na inne produkty ubezpieczeniowe. Warto też zwrócić uwagę na sposób rozliczenia ewentualnej szkody, który w róznych towarzystwach może być bardzo czasochłonny i uciążliwy dla klienta lub wyjątkowo uproszczony.

Zapoznaj się z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku

ubezpieczenia, częstochowa, OC, AC, komunikacyjne , majątkowe, życiowe, multiagencja, Baza