Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to niezawodna gwarancja, że znajdą się pieniądze na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie.

Ubezpieczenie domu / mieszkania

Ubezpieczenie domu / mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy ochroni Cię przed szerokim wachlarzem ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sprawdz co możesz ubepieczyć

OC działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.