Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to niezawodna gwarancja, że znajdą się pieniądze na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie.
Chcesz mieć pewność, że – jako kierowca lub pasażer – podlegasz skutecznej ochronie przed konsekwencjami wypadków komunikacyjnych. Ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę szkód, powstałych w czasie jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu.
Szczegółowe warunki ubezpieczenia różnią się w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z naszym agentem w celu doboru najlepszej oferty.