Ubezpieczenie domu / mieszkania

Ubezpieczenie domu / mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć za dodatkową opłatą np
– ubepizeczenie oszkleń
– ubezpieczenie mienia podręcznego
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
– ubezpieczenie ochrony prawnej
– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które posiadają, zamieszkują lub użytkują, na postawie aktu własności lub innego tytułu prawnego, budynek mieszkalny lub mieszkanie oraz inne mienie zgłoszone do umowy ubezpieczenia.
Szczegółowe warunki ubezpieczenia różnią się w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z naszym agentem w celu doboru najlepszej oferty.