Leasing nieruchomości komercyjnych

Korzystając z leasingu nieruchomości firma może powiększyć swój majątek lub uwolnić środki finansowe na długi okres.

Finansowaniu podlegają obiekty mające uregulowany tytuł własności, wolne od obciążeń hipotecznych. Mogące funkcjonować niezależnie, nie będące zabytkiem tj.:

  • budynki biurowe
  • centra handlowe
  • magazyny, centra dystrybucyjne
  • lokale użytkowe