terminy ubezpieczeniowe

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto je omówić jeszcze przed podpisaniem polisy i rozwiać wszelkie wątpliwości.   Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią tzw. wzór umowny, który definiuje pojęcia ubezpieczeniowe oraz określa zasady działania danego ubezpieczenia. Ogólne warunki mają zastosowanie od momentu ich wejścia w życie i .. czytaj wiecej

Terminy ubezpieczeniowe – Franszyza

Ponieważ termin „Franszyza” często pojawia się w warunkach ubezpieczenia, wyjaśnimy czym jest franszyza i jakie rodzaje franszyzy możemy rozróżnić. Franszyza nazywana inaczej klauzulą umowną jest to postanowienie umowy ubezpieczenia które przenosi na ubezpieczającego część poniesionej szkody. Rozróżniamy następujące franszyzy: integralna (inaczej warunkowa) jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie .. czytaj wiecej