Ubezpieczenia Częstochowa

Tanie ubezpieczenie OC AC NW

Tanie ubezpieczenie OC AC NW jest aktualnie mocno wykorzystywanym sloganem w wielu Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Promowane są ubezpieczenia za pośrednictwem internetu oraz ubezpeiczenia typu direct. Przyjrzyjmy się zatem zaletom i wadom ubezpieczenia w agencji ubezpieczeniowej oraz rozwiązaniom direct. Cena: ubezpeiczenia typu direct są reklamowane jako ubezpieczenia bardzo tanie. Często sa to tanie produkty, jednak warto porównać .. czytaj wiecej

Program inwestycyjno rentowy

Program inwestycyjno rentowy (tzw. trzeci filar)  jest dobrowolną formą zabezpieczenia swojej „złotej przyszłości”. Jest to filar, emerytalny który w założeniu ma umożliwić godne życie po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej, nie obniżając przy tym ich standardu życia, będąc jednocześnie polisą na życie. Właśnie dlatego, każdy z nas powinien poważnie zastanowić się nad założeniem polisy inwestycyjnej rentowej, która .. czytaj wiecej

Wypowiedzenie umowy OC

Często zapominamy o konieczności wypowiedzenia umowy OC w przypadku gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że wypowiedzenie ubezpieczenia OC trzeba dostarczyć pisemnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, najpóźniej na dzień przed końcem polisy. Dlatego wysyłając wypowiedzenie pocztą musimy to zrobić odpowiednio wcześniej. Jeżeli nasze wypowiedzenie wpłynie w dzień zakończenia okresu ubezpieczeniowego lub później, polisa zostaję automatycznie przedłużona .. czytaj wiecej

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto je omówić jeszcze przed podpisaniem polisy i rozwiać wszelkie wątpliwości.   Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią tzw. wzór umowny, który definiuje pojęcia ubezpieczeniowe oraz określa zasady działania danego ubezpieczenia. Ogólne warunki mają zastosowanie od momentu ich wejścia w życie i .. czytaj wiecej

Terminy ubezpieczeniowe – Franszyza

Ponieważ termin „Franszyza” często pojawia się w warunkach ubezpieczenia, wyjaśnimy czym jest franszyza i jakie rodzaje franszyzy możemy rozróżnić. Franszyza nazywana inaczej klauzulą umowną jest to postanowienie umowy ubezpieczenia które przenosi na ubezpieczającego część poniesionej szkody. Rozróżniamy następujące franszyzy: integralna (inaczej warunkowa) jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie .. czytaj wiecej

Ceny komunikacyjnych polis OC

Coraz wyższe odszkodowania wypłacane dla poszkodowanych w wypadkach, powodują systematyczne podnoszenie składek za polisy komunikacyjne OC. Obecnie ceny tych polis nie odzwierciedlają wielkości wypłacanych świadczeń do których zaliczamy m.in. leczenie szpitalne, rehabilitacje, inwalidztwo czy śmierć osoby bliskiej. Dlatego należy się spodziewać podwyżki składek za OC. Aktualne ceny polis komunikacyjnych OC nadal są dość niskie na .. czytaj wiecej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej. Warunki ubezpieczenia OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku, dlatego .. czytaj wiecej

Blog ubezpieczeniowy

Witamy na naszym Blogu firmowym. Dowiesz się tu wiecej na temat nowości z zakresu ubezpieczeń. Będziemy tu umieszczać ciekawe produtky pojawiające się na rynku, praktyczne wskazówki pomagające przy wyborze ubezpieczenia oraz atrakcyjne promocje.

Nowe oblicze – Multiagencja Ubezpieczeniowa BAZA

Wraz z prężnym rozwojem firmy postanowiliśmy udostępnić dla Państwa nową stronę internetową Multiagencji Ubezpieczeniowej BAZA. W celu ciągłego doskonalenia naszych usług, prosimy o przesyłanie wszelkich uwag nt. działania agencji oraz strony internetowej.