2011 Lipiec

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto je omówić jeszcze przed podpisaniem polisy i rozwiać wszelkie wątpliwości.   Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią tzw. wzór umowny, który definiuje pojęcia ubezpieczeniowe oraz określa zasady działania danego ubezpieczenia. Ogólne warunki mają zastosowanie od momentu ich wejścia w życie i .. czytaj wiecej